Lietuva skaito, skaito ir Žeimelio gimnazija

Informacija

Vieta: Žeimelio gimnazija

Renginio data: gegužės 7 d. 12:00

Gimnazijos bendruomenė  rinksis gimnazijos kiemelyje, kur  skaitysime kraštiečio, kraštotyrininko Juozo Šliavio surinktą kraštotyrinę medžiagą ir jo kūrybą. 

Organizatoriai

Skaityti kviečia

Partneriai ir rėmėjai